נחמן מחפוד

מנהל מכירות נוי

נחמן מחפוד

מנהל מכירות נוי

אימייל: Nachmanm@hishtil.com
סלולרי: 050-7260997
טלפון: 03-9373182
פקס: 03-9373132

גניה כהן

מנהלת תיקי לקוחות נוי

גניה כהן

מנהלת תיקי לקוחות נוי

אימייל: Genyac@hishtil.com
סלולרי: 050-6478166
טלפון: 03-9373134
פקס: 03-9373127

קרן מעודה

מנהלת תיקי לקוחות נוי

קרן מעודה

מנהלת תיקי לקוחות נוי

אימייל: Kerenm@hishtil.com
סלולרי: 050-6478168
טלפון: 03-9373125
פקס: 03-9373127

יוליה איצקוביץ

מנהלת תיקי לקוחות נוי

יוליה איצקוביץ

מנהלת תיקי לקוחות נוי

אימייל: yulii@hishtil.com
טלפון: 03-9373178
פקס: 03-9373127