חדווה שגב

מנהלת משרד אשקלון

חדווה שגב

מנהלת משרד אשקלון

אימייל: Hedvas@hishtil.com
סלולרי: 050-7277337
טלפון: 08-6747559
פקס: 08-6747541

סיגלית שלומאי

מנהלת תיקי לקוחות

סיגלית שלומאי

מנהלת תיקי לקוחות

אימייל: Sigalits@hishtil.com
טלפון: 08-6747554
פקס: 08-6747541

אלינה לסקר

מנהלת תיקי לקוחות

אלינה לסקר

מנהלת תיקי לקוחות

אימייל: Elinal@hishtil.com
טלפון: 08-6747557
פקס: 08-6747541

מירי מאיר

מנהלת תיקי לקוחות וחברות זרעים

מירי מאיר

מנהלת תיקי לקוחות וחברות זרעים

אימייל: Mirim@hishtil.com
טלפון: 08-6747550
פקס: 08-6747541

רויטל עדשה

מנהלת תיקי לקוחות

רויטל עדשה

מנהלת תיקי לקוחות

אימייל: revitala@hishtil.com
טלפון: 08-6747558
פקס: 08-6747541/0

תמר אלבון

מנהלת תיקי לקוחות

תמר אלבון

מנהלת תיקי לקוחות

אימייל: tamara@hishtil.com
טלפון: 08-6747556
פקס: 08-6747541/0