אסף צוק

מנהל מכירות שוק מקצועי

אסף צוק

מנהל מכירות שוק מקצועי

אימייל: Asafz@hishtil.com
סלולרי: 050-6478470
טלפון: 09-8622311
פקס: 09-8622306

שמעון בן (שמן)

מנהל מכירות מרחב נגב - נגב מערבי

שמעון בן (שמן)

מנהל מכירות מרחב נגב - נגב מערבי

אימייל: Simonb@hishtil.com
סלולרי: 050-7742867
טלפון: 08-6747555
פקס: 08-6747540/1

אילן פלד

מנהל מכירות מרחב ערבה

אילן פלד

מנהל מכירות מרחב ערבה

אימייל: Ilanp@hishtil.com
סלולרי: 050-5399209
טלפון: 08-6747449
פקס: 08-6747540/1

דן בנימיני

מנהל מכירות מרחב צפון

דן בנימיני

מנהל מכירות מרחב צפון

אימייל: danb@hishtil.com
סלולרי: 050-5219192
טלפון: 09-8622313
פקס: 03-9373127

תמר קופליק

מנהלת מכירות אזורית מרכז

תמר קופליק

מנהלת מכירות אזורית מרכז

פה רושמים טקסט קצר שיופיע על הקלף הירוק

אימייל: tamark@hishtil.com
סלולרי: 050-6478194