פטוניה 'פרוסט'

צמח עונתי מוכר וחביב בשלל צבעים. פרחים גדולים מכסים את כל הצמח.

`Picotee Mix` is a prostrate growing plant with green foliage. The large bicolor flowers bloom in a mix of colors with white edges. The plant grows 20cm (8") high and spreads to 40cm (16") wide. It is a native to Central America.

Point of Sale:

The most eye-catching of all Petunias with its richly textured, white trimmed edges.

מאפיינים

פריחה שנה ראשונהלא

  * יש לראות בהמלצות אלו קווים מנחים כלליים. מומלץ לפנות למדריך שה"מ לקבלת הוראות גידול.

*The variety data given in Hishtil's website has been received from the seed breeders and/or producers. Hishtil takes no responsibility or liability for the content.
*Do not use the information as a substitute for the instructions given by the seed companies, their agents or distributors.
*All growing information in Hishtil's website is based on methods and trials used in Israel and are given as general information guidelines only.
*All information details are not meant for use as substitute for the instructions given by the seed companies, their agents or distributors.
*All the pictures in this catalogue are shown for illustration purposes only.
*Availability is subjected to final screening and/or commercial decisions and is likely to change.