התאמת דשנים לשימוש במים מותפלים בחקלאות:  
חיטוי מים עיליים להשקייה:  
טיפול תקופתי במערכת הטפטוף:  
יעילות מערכת השקייה - אוטו-אגרונום - בגידול מלפפון:  
לוחות מים להשקיית תבלינים טריים:  
ממשק ההזנה החנקנית בגידולים אורגניים:  
פלפל בבית רשת ומבנים - המלצות השקייה ודישון:  
אמצעים למניעת דליפת דשן למערכת ההשקייה:  
בחינת ממשק השקייה בבזיל קיץ למניעת השחרת עלים לשיפור האיכות וחיי המדף: