תכשירים להדברת פגעים בעגבניות בבתי צמיחה (יולי 2019)
שילוב תכשירי הדברה בירקות:
בחינת תכשירים להדברת תריפס הפרחים המערבי בפלפל במנהרות עבירות:  
רשימת תכשירי הדברה במיון לפי חומר פעיל - תכשירים מקוריים וגנריים:  
תובנות חדשות במניעת והפצת נזקי מחלת שחור גידים - בצמחי כרוביים:  
המלצות הגנת הצומח בדלועי סתיו בשטח פתוח:  
כשותית - מחלה חדשה בריחן:  
המלצות הגנת הצומח בפלפל לייצוא ערבה 2011-2012:  
דפון טוטה ינואר 2010:  
הדברת פגעי קרקע בענף הירקות והפרחים 2012:  
המלצות הגנת הצומח למלפפונים בבתי צמיחה:  
בחינת תכשירים להדברת טוטה אבסולוטה בעגבניות בשדה פתוח:  
וירוס כתמי הנבילה של העגבנייה - TSWV:  
האקרית האדומה המצויה:  
בחינת נדיפות פרומוני מין להדברת טוטה אבסולוטה:  
פגעים במלפפון לתעשייה והדברתם:  
התרעה מפני הכיב הבקטריאלי בעגבניות:  
מדריך שדה לזיהוי פגעים: