זינוק היא טכנולוגיית שתילים חדשנית המיושמת בעיקר בשתילי דלועיים: מלון, מלפפון ואבטיח. על מנת להפיק את המירב מהשיטה, שיתרונותיה מתבטאים בצימוח מהיר, היא דורשת יישום קפדני של אגרוטכניקות ייעודיות.

הדגשים לשתילת שתילי דלועיים (מלפפון) רגילים ומורכבים בטכנולוגית "זינוק" 

הגוש הגלילי של שתילי ה"זינוק" עטוף בשכבת נייר המהווה תווך העלול להיות מחסום למעבר מים מהקרקע המושקית לעבר השתיל הצעיר או לאזור מצע הגידול בו מתפתח השתיל הצעיר בגוש. מצב זה מחייב התנהלות קפדנית בעת שתילת שתילים מטיפוס זה בשדה:

א. לוודא לפני שתילה כי הגוש ו גם הנייר העוטף אותו רטובים כיאות.
ב. עם השתילה יש להקפיד על כיסוי הגוש והידוק הקרקע מסביב לשתיל.
ג. לאחר השתילה יש להשקות השקייה כבדה תוך הקפדה על הרטבת הקרקע בשכבה העליונה וגליל הניר העוטף את הגוש נמצא בסביבה מימית עד לפריצת השורשים דרך הגוש הגלילי.
ד. לאחר פריצתם של השורשים מהגוש ניתן לצמצם את ההשקיה ולאפשר לשורשים לרדת ולהעמיק את אחיזתם בקרקע.