חישתיל משקיעה רבות בפיתוח ענף השתלנות בארץ ובעולם תוך שימוש בידע המקצועי שצברה. מחלקת המחקר והפיתוח (מו"פ) של חישתיל עוסקת במגוון תחומים וביניהם: 

  • אקלום צמחים
  • פיתוח יישומים אגרו-טכנולוגיים חדשניים בשתלנות
  • פיתוח קווי מוצר ומוצרים חדשים
  • שיתופי פעולה עם חברות בתחום השתלנות
  • שיתוף פעולה עם מוסדות מחקר אקדמאיים
  • ניהול מקצועי בחברות בת ושותפויות 
  • Rootility - מערכת מיון רוביסטית של תכונות שורשים בתנאי עקה שונים 
  • טומייזין - פרויקט עגבניית צימוק ייחודית

תהליך אקלום הצמחים החדשים כולל בחינה של עשרות זנים וצמחים חדשים המגיעים ממגוון מקורות בארץ ובעולם. רשימת הצמחים לאקלום מאושרת ע"י פורום מקצועי הבוחן את הצמחים המועמדים וממיין אותם לרשימה שנתית. מתוך הרשימה נגזרת תוכנית העבודה. התהליך מנוהל בעזרת מערכות מידע מתקדמות הקיימות בארגון איתן ניתן לנהל את הפעולות הנדרשות ולתעד את המידע הנדרש.

פיתוח יישומים אגרו-טכנולוגיים חדשים מבוצע ונבדק לרוב כמענה לצרכים כגון:
חיסכון באנרגיה
טיפול במים
שמירת איכות הסביבה
שדרוג מערכות אקלים מים ודשן ועוד.

היישומים נבחנים באחד מאתרי הייצור של חישתיל ולאחר שלבי הרצה מוטמעים בתהליכי היצור באתרי החברה בארץ ובעולם.  תהליכי פיתוח קווי מוצר ומוצרים חדשים מלווים במיטב היועצים בתחום ובהנהלת החברה. במקרים בהם יש מקום לשיתוף פעולה לצורך פיתוח יישום לשתלנות, עובדת מחלקת הפיתוח עם גורמי חוץ רלוונטיים לקידום רעיונות חדשים בתחום.