היישום "חפש-רסס" הינו יישום המאפשר לפקחים המלווים את החקלאי ולחקלאי עצמו, לבצע חיפוש חומר

הדברה מורשה לשימוש לפי גידול או פגע.

היישום מאפשר שימוש דרך הטלפון החכם וקבלת החלטה ישירות מן השטח. המאגר כולל את כל חומרי

ההדברה המורשים בארץ על פי המתפרסם על ידיי השירותים להגנת הצומח.

קישור להורדת האפליקציה:

http://bit.ly/2ZxWNuD