ISO 9001:2015

IQC

תקן בינלאומי הכולל מערכת נהלים והוראות עבודה המבטיחים מערכת ניהול יעילה ואיכותית בארגון.

חישתיל החליטה לאמץ תקן זה ככלי ניהולי מרכזי בפעילותה כחלק ממאמציה לספק את השירות הטוב ביותר ואת המוצרים המתקדמים ביותר ללקוחותיה. החברה הוסמכה לתקן בשנת 2003 וממשיכה לבצע תהליכי שיפור והתייעלות באופן מתמיד תוך שימת דגש על שביעות רצון הלקוח.

להורדת תעודת ההסמכה של חישתיל לתקן ISO 9001:2015

גלובאל ג.א.פ

IQC

 תקן בינלאומי בתחום המזון והחקלאות הכולל התייחסות מעמיקה לשלושה היבטים:

שמירה על בריאות הצרכנים באמצעות ניקיון התוצרת.
הבטחת סביבת העבודה ובטיחות העובדים.
שמירה על איכות הסביבה תוך מניעת זיהום או פגיעה בסביבה בתהליך הגידול.

מעבר להסמכתה לעמידה בדרישות התקן, חישתיל הינה בין המשתלות הראשונות בעולם שהתקבלו כחברות מלאות בארגון. 

הסמכת חישתיל לתקן מקלה ומפשטת את תהליכי היצוא עבור חקלאים יצואנים שנדרשים להציג אישורים על בטיחות התוצרת בפני לקוחותיהם. הצגת תעודת גלובלגאפ של חישתיל, פוטרת את המגדל מהצגת תעודות נוספות הקשורות לחומר הריבוי.

להורדת אישור חברות GLOBAL G.A.P.

להורדת תעודת ההסמכה של חישתיל לתקן GLOBAL G.A.P.

להורדת רשימת מוצרים  Product list

תקנים אורגניים

IQC, USDA, PPIS

 

חישתיל מוסמכת ע"י PPIS ,IQC ו- USDA  כעומדת בדרישות לייצור תוצרת אורגנית.
התקנים האורגניים מגדירים תנאים הנדרשים לייצור מוצרים ללא שימוש בדשנים ורעלים כימיים, חומרי הדברה, חומרים משמרים, הנדסה גנטית, קרינה מייננת, הורמונים וויטמינים סינטטיים, חומרים אנטיביוטיים ושלל חומרים נוספים שאינם יפים לבריאות האדם והסביבה.
הגידול האורגני מכוון לממשק ידידותי בין האדם לסביבה ושואף לרתום לעשייה החקלאית תהליכים טבעיים המתרחשים בסביבת הגידול. באופן זה נוצרת סביבה הרמונית ממנה ניתן להפיק מוצרים בריאים יותר.   

חישתיל:  PPIS,  רשימת מוצרים

חישתיל עפולה: PPIS ,NOP, רשימת מוצרים

חישתיל אשקלון: PPIS,רשימת מוצרים

GSPP

Good Seed and Plant Practices

GSPP ensures that the production site's quality management system, work methods and information supply comply with the GSPP standard. Hishtil and its production sites are checked periodically. Verification by audit organizations ensures availability of healthy seeds and plants as well as reliable quality information per production site, per entity or per lot/batch.

Download certificate

Download certificate

 

רישיון משתלה לגידול ומכירת שתילי גפן

PPIS

תוקף סמכותי לפי תקנות הזרעים (גידול שתילים ומכירתם) מטעם השירותים להגנת הצומת - משרד החקלאות.

גפן חישתיל- אישור לגידול ומכירה:

אשקלון

נחלים

רשימת זנים