אישור חריגים לשימוש בחומרי ריבוי מחוטאים

2019

אישור הניתן ע"י המרכז האורגני - PPIS, המנהלה להסמכת גופי בקרה במשרד החקלאות, לשימוש חריג בחומרי ריבוי מחוטאים לגידולי זנים אורגניים אשר אין בנמצא מקורות זרעים אורגניים עבורם.

האישורים החריגים הנם לעונה הקרובה בלבד ואינם תקפים לאישור על פי תקן NOP.

 הורד: רשימת החריגים

 

הצהרת בריאות

2022

הרינו מאשרים בזאת כי חברתנו נוקטת בפעולות ובקרות איכות מהמחמירות בתעשייה החקלאית כדי לוודא שהשתילים המסופקים על ידה יהיו בריאים וראויים לשתילה. 

הורד הצהרה - שתילי ירקות

הורד הצהרה - שתילי תבלין

לאור יישום ריסוסי המניעה להבטחת ניקיון ממזיקים ומחלות בתהליכי הגידול וייצור חומר הריבוי - מומלץ לשטוף ידיים לאחר פעולת השתילה.