חישתיל נחלים

ירדן 22, מיקוד 4995000, נחלים | טל. 03-9373111, פקס: 03-9373110

נוסדה ב-1974. בחישתיל נחלים ממוקמים משרדי ההנהלה

במשתלה זו מיוצרים: 

שתילי ירקותundefined

שתילי פרחי קטיףundefined

שתילי ערוגהundefined

צמחי נוי מוגמריםundefined

צמחים לשיקום נופיundefined

שתילי תבלין לשוק המקומי וליצואundefined

 מנהל המשתלה: ברוך דגן

חישתיל כפר ידידיה

מיקוד 4294000, כפר ידידיה | טל. 09-8622311, פקס: 09-8622314

נוסדה ב- 1975. 

במשתלה זו מיוצרים:

שתילי ירקות לשוק המקצועי בישראלundefined

מנהל המשתלה: יחיא חרדאן

חישתיל אשקלון

ת.ד. 360, 7810202, א.ת. דרומי אשקלון | טל. 08-6747555, פקס: 08-6747540

נוסדה ב-1981.

במשתלת אשקלון מיוצרים:

שתילי ירקות מורכבים ורגיליםundefined

שתילי ירקות ותבלין אורגנייםundefined

 מנהל המשתלה: ירון פרץ

חישתיל עפולה

ת.ד. 2636, 1812601, א.ת. אלון תבור | טל. 04-6527770/1, פקס: 04-6527827

נוסדה ב-1989.

במשתלה זו ממוקמים משרדי הייצוא של החברה.

במשתלה זו מיוצרים:

ייחורים של צמחי תבלין וצמחים רב שנתיים ממטעי אםundefined

שתילים מושרשיםundefined

שתילי תבלין אורגניundefined

 

מנהל המשתלה: דורון נווה