נחמן מחפוד

מנהל מכירות נוי

נחמן מחפוד

מנהל מכירות נוי
אימייל: Nachmanm@hishtil.com
סלולרי: 050-7260997
טלפון: 03-9373182
פקס: 03-9373132

גניה כהן

מנהלת תיקי לקוחות נוי

גניה כהן

מנהלת תיקי לקוחות נוי
אימייל: Genyac@hishtil.com
סלולרי: 050-6478166
טלפון: 03-9373134
פקס: 03-9373127

קרן מעודה

מנהלת תיקי לקוחות נוי

קרן מעודה

מנהלת תיקי לקוחות נוי
אימייל: Kerenm@hishtil.com
סלולרי: 050-6478168
טלפון: 03-9373125
פקס: 03-9373127

ניקול פופקוב

מנהלת תיקי לקוחות נוי

ניקול פופקוב

מנהלת תיקי לקוחות נוי
אימייל: nikolp@hishtil.com
טלפון: 03-9373178
פקס: 03-9373127