שמעון בן (שמן)

מנהל מכירות מרחב נגב - נגב מערבי

שמעון בן (שמן)

מנהל מכירות מרחב נגב - נגב מערבי
אימייל: Simonb@hishtil.com
סלולרי: 050-7742867
טלפון: 08-6747555
פקס: 08-6747540/1

אסף צוק

מנהל מכירות שוק מקצועי

אסף צוק

מנהל מכירות שוק מקצועי
אימייל: Asafz@hishtil.com
סלולרי: 050-6478470
טלפון: 09-8622311
פקס: 09-8622306

אילן פלד

מנהל מכירות מרחב ערבה

אילן פלד

מנהל מכירות מרחב ערבה
אימייל: Ilanp@hishtil.com
סלולרי: 050-5399209
טלפון: 08-6747449
פקס: 08-6747540/1