פורטולקה גרנדיפלורה 'סנדייל'

צמח עונתי פורח בקיץ. הפרחים הכפולים נסגרים בשעות החושך. הצמח עמיד לרסס מים ישיר.

`Sundial Mix` is an early, uniformly growing plant with compact growth habit, green foliage and fully doubled large flowers that bloom in an array of colors. The plant grows up to 10cm (4") high and spreads to 30cm (12") wide. It is native to Asia.

מאפיינים

פריחה שנה ראשונהלא

  * יש לראות בהמלצות אלו קווים מנחים כלליים. מומלץ לפנות למדריך שה"מ לקבלת הוראות גידול.

*The variety data given in Hishtil's website has been received from the seed breeders and/or producers. Hishtil takes no responsibility or liability for the content.
*Do not use the information as a substitute for the instructions given by the seed companies, their agents or distributors.
*All growing information in Hishtil's website is based on methods and trials used in Israel and are given as general information guidelines only.
*All information details are not meant for use as substitute for the instructions given by the seed companies, their agents or distributors.
*All the pictures in this catalogue are shown for illustration purposes only.
*Availability is subjected to final screening and/or commercial decisions and is likely to change.