וינקה זקוף 'פסיפיקה' - סדרה

מלכת הקיץ. הוינקה של השנים האחרונות מצטיינת בשלל צבעי פרח יפים. רגישה מעט למחלות בעיקר בצמחים משתילה לפני אמצע אפריל.

This is a mounded but compact and uniformly growing plant with shiny, green foliage. It has bright flowers that are larger than other varieties, but with the same overlapping, fully rounded form. The series includes a wide flower color array: apricot, blush, cherry, orange, deep orchid, pink, red, white, white with a red eye and mixed colors. The plant grows up to 20-35cm (10-14") high and spreads to 15-20cm (6-8") wide. It is native to Madagascar.

Point of Sale:

This earliest, largest flowered, most  vigorous Vinca on the market is even easier to grow and more appealing at retail! It is an excellent, low-water choice that is also heat tolerant.

מאפיינים

פריחה שנה ראשונהלא

  * יש לראות בהמלצות אלו קווים מנחים כלליים. מומלץ לפנות למדריך שה"מ לקבלת הוראות גידול.

*The variety data given in Hishtil's website has been received from the seed breeders and/or producers. Hishtil takes no responsibility or liability for the content.
*Do not use the information as a substitute for the instructions given by the seed companies, their agents or distributors.
*All growing information in Hishtil's website is based on methods and trials used in Israel and are given as general information guidelines only.
*All information details are not meant for use as substitute for the instructions given by the seed companies, their agents or distributors.
*All the pictures in this catalogue are shown for illustration purposes only.
*Availability is subjected to final screening and/or commercial decisions and is likely to change.