וינקה זוחל 'מדיטרניאן' מיקס

מלכת הקיץ. הוינקה של השנים האחרונות מצטיינת בשלל צבעי פרח יפים. רגישה מעט למחלות בעיקר בצמחים משתילה לפני אמצע אפריל.

A prostrate plant with shiny, green foliage. It has bright flowers that are up to 20% larger than other varieties, with the same overlapping petals, growing on more vigorous, basal-branching plant. The plant grows up to 10-15cm (4-6") tall and spreads to 50-76cm (20-30") wide. It is native to Madagascar.

Point of Sale:

As s trailing Vinca, the Mediterranean is the ideal choice for summer baskets and containers. A lush, free-flowering plant that blooms early in an extensive color range. Outstanding performance with vigorous basal branching and big, high-impact blooms even in sunny, hot and dry conditions.

מאפיינים

פריחה שנה ראשונהלא

  * יש לראות בהמלצות אלו קווים מנחים כלליים. מומלץ לפנות למדריך שה"מ לקבלת הוראות גידול.

*The variety data given in Hishtil's website has been received from the seed breeders and/or producers. Hishtil takes no responsibility or liability for the content.
*Do not use the information as a substitute for the instructions given by the seed companies, their agents or distributors.
*All growing information in Hishtil's website is based on methods and trials used in Israel and are given as general information guidelines only.
*All information details are not meant for use as substitute for the instructions given by the seed companies, their agents or distributors.
*All the pictures in this catalogue are shown for illustration purposes only.
*Availability is subjected to final screening and/or commercial decisions and is likely to change.