בזיל 'אל גרקו' מורכב

Ocimum Minimum 'El Greco' Grafte

`el Greco` is an upright plant with rounded growth habit and tiny, light green leaves which have a distinct aroma. The white flowers decorate its perfect ball shape. The plant grows up to 35cm (14”). It is native to the Far East. Remove all the side shoots from the main stem, up to the height of 12cm (5”). From then on, pinch once and let it grow to a perfect ball shape.

Point of Sale:

This ornamental herb's aromatic leaves make every salad festive. Its white flowers add to its highly ornamental look.

 

POS materials:

 
 
  

 Jumper                     Label

 

 

 

אזורי מכירהEU

  * יש לראות בהמלצות אלו קווים מנחים כלליים. מומלץ לפנות למדריך שה"מ לקבלת הוראות גידול.

*The variety data given in Hishtil's website has been received from the seed breeders and/or producers. Hishtil takes no responsibility or liability for the content.
*Do not use the information as a substitute for the instructions given by the seed companies, their agents or distributors.
*All growing information in Hishtil's website is based on methods and trials used in Israel and are given as general information guidelines only.
*All information details are not meant for use as substitute for the instructions given by the seed companies, their agents or distributors.
*All the pictures in this catalogue are shown for illustration purposes only.
*Availability is subjected to final screening and/or commercial decisions and is likely to change.