שוקבוק - מגדלים בשבילך

תלמי יחיאל

שוקבוק - מגדלים בשבילך

תלמי יחיאל
אתר שוקבוק מאפשר קשר ישיר בין החקלאי לצרכן ע"י משלוח מוצרים לרוב חלקי הארץ. משק 23 תלמי יחיאל ד.נ. שיקמים 7981000
טלפון: 1-700-555-704