שנה לזכרו של יחזקאל דגן ז"ל יקירנו.

מייסד חישתיל, אדם אהוב ואוהב יהא זכרו ברוך.